Вие сте тук

Недвижими имоти според Вашите изисквания

Продажби

Продажби

За продавачите: „М-Трейд” се грижи за сигурността на своите клиенти. По статистически данни над 90% от имотите  в страната ни са собствени. Коректността, точността и лоялността  при реализацията на всяка сделка, сигурността на клиента са наша ежедневна грижа и мото в работата ни. Етапите на организация на една продажба са следните:преглед на документите за собственост и на личните документи на собственика; оглед на имота; заснемане с цел реклама и реализация; консултация за цена; сключване на посреднически договор за продажба; извършване на огледи и организиране на срещи между евентуалните страни по сделката; информационно обезпечаване на купувача; сключване на предварителен договор за покупко-продажба; проверка на собствеността в деня на подписване на предварителния договор и в деня на нотариалното прехвърляне на имота; действия по посредничество за обезпечаване с необходимата документация за ефективната реализация на имота – нотариален акт, скица, удостоверение за тежести, документи от съсобственици и др.; обезпечаване сигурността при разплащане и получаване на нотариален акт и пари (при ипотечно кредитиране - консултиране и водене на документацията). За купувачите: „М-Трейд” предлага на своите клиенти финансови, правни и икономически консултации по избора и реализацията на покупка на недвижим имот. Фирмата проявява своята загриженост и съпричастност при търсенето на желания апартамент, офис или магазин, като всеки служител прави своята извадка на базата максимално близки характеристики до изискванията на клиента. Етапите на организация на една покупка са следните : уточняване желанието на клиента и характеристиките на бъдещия имот; подписване на посреднически договор; извършване на огледи по предварително зададените критерии и предлагане на нови оферти при желание от страна на клиента; консултация за цена; сключване на предварителен договор за покупко-продаж­ба; проверка на собствеността в деня на подписване на предварителния договор и в деня на нотариалното прехвърляне на имота;стъпки по последваща реализация и управление на имота при поискване от купувача. Спецификата на желанията и видовете имоти предполагат разнообразие от форми за реализацията на закупената недвижимост. Фирмата разполага с перфектни специалисти в областта на правното и финансово консултиране, предлага архитектурни проекти по модернизацията, вътрешния дизайн  и оформление, компактното използване на наличните помещения, ефективна реклама и посредничество по реализация на възвращаемостта на инвестициите. Възвращаемостта на инвестицията при покупка на недвижим имот  е в пряка зависимост от рекламата,  локализацията, степента на обзавеждане, оборудване, направените подобрения.