Вие сте тук

Недвижими имоти според Вашите изисквания

Наеми

Наеми

“М-Трейд” посредничи при наемане и отдаване под наем на апартаменти, магазини, офиси, къщи, етажи от къщи, складови  помещения, производствени и други халета. За наемодателите:                                                                                               Преглед на документите за собственост и личните данни на собственика; оглед на имота, заснемане  и консултация за уточняване на цената и усло­вията на предлагане; договор, осигуряващ възможност за предлагане на клиенти на фирмата и на други агенции; предлагане и реклама на имота; огледи с потенциални наематели. За  наемателите: Уточняване на характеристиките на търсения имот – локация, предназначение, степен на обзавеждане и наемна цена; сключване на посреднически договор, в който се записват уточнените вече параметри на търсенето; огледи на обекти, максимално близки до зададените параметри.. Фирмата участва в преговорите между страните, изготвянето на договор за наем и неговата реализация до приемане-предаване на обекта. Посредническото възнаграждение е в размер на ½ от първия наем, при обекти с наемна цена до 150 евро – в размер на един месечен наем. Спецификата на различните обекти на наемни отношения, касае и различна класификация по важност на техните характеристики. Клиентите ползват квалифицирани консултации по удовлетворяване на реализацията на своите желания.